Szczegóły publikacji

(Rok publikacji: 2015)

Rekomendacje: przemoc ekonomiczna

Rekomendacje: przemoc ekonomiczna

15 kwietnia 2015 r. Instytut Spraw Publicznych wraz z Fundacją im. Heinricha Boella zorganizował okrągły stół, w którym udział wzięli reprezentanci i reprezentantki administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości, organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowane problematyką przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Dzięki badaniom przeprowadzonym w ramach projektu „Przemoc ekonomiczna – diagnoza i przeciwdziałanie” oraz dyskusji podczas okrągłego stołu przygotowano rekomendacje dotyczące zmian w prawie oraz działań systemowych służących poprawie sytuacji kobiet, które doświadczają lub potencjalnie mogą doświadczać przemocy ekonomcznej.przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl