Szczegóły publikacji

Małgorzata Druciarek, Izabela Przybysz (Rok publikacji: 2018)

Działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w średnich firmach. Raport z badań jakosciowych

Działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w średnich firmach. Raport z badań jakosciowych
Realizacja badania empirycznego miała na celu uzyskanie odpowiedzi na główne pytanie badawcze: w jaki sposób zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest rozumiana i realizowana w średnich firmach? Niniejszy raport podzielony jest na dwie części. W pierwszej z nich opisano wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicielek i przedstawicieli firm. Ta część zakończona jest opisem dobrych praktyk zaobserwowanych w firmach. Drugą część poświęcono analizie opinii ekspertek. Na końcu raportu zamieszczone zostały rekomendacje.

Czytaj rekomendacje (pdf) 


przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl